letista

Údržba letiště patří k základním povinnoste člena klubu. Rozpis sekání letiště pro členy klubu na příslušný rok je uvedeno na www. Sekání letiště by se mělo provádět před víkendem nejlépe pátek nebo čtvrtek. V případě, že někdo z členů klubu nemůže zajistit službu podle rozpisu je nutné aby se domluvil s dalším členem klubu na výměně termínu.

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze